21 czerwca 2024

UKS SP5 SWAREK SWARZĘDZ

KLUB HOKEJA NA TRAWIE

RODO

Klauzula informacyjna dla odwiedzających stronę 
Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS SP5 Swarek Swarzędz os. Mielżyńskiego 3a , 62-020 Swarzędz
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– zwane inaczej „RODO”
I. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych dla celów realizacji :
  • tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży.
II. Odbiorcy danych: odbiorcami Państwa danych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności na potrzeby realizacji umów zakupu/sprzedaży np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, audytorskie, księgowe, prawne i informatyczne.
III. Okres przechowywania: dane osobowe są przechowywane przez okres pełnych 5 lat od ostatniej czynności na danych osobowych. Dane przechowywane będą przez okres pełnych 5 lat od momentu, w którym transakcje zakupu/sprzedaży zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione.
IV. Pouczenie o prawach: przetwarzamy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

V. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod wskazanym adresem mailowym lub na adres siedziby administratora danych. Inspektorem ochrony danych jest Robert Rymer i dostępny jest pod adresem e-mail: klub@swarek.com.pl w każdym temacie związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Zarząd UKS SP5 Swarek Swarzędz