21 czerwca 2024

UKS SP5 SWAREK SWARZĘDZ

KLUB HOKEJA NA TRAWIE

Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy SP5 Swarek Swarzędz

os. Mielżyńskiego 3A,    62-020 SWARZĘDZ


e-mail:
klub@swarek.com.pl

 

MASZ PYTANIA  - ZADZWOŃ
  • dziewczynki,    trenerka ORIANA:    665 545 921
  • chłopcy,    trener MACIEJ:    503 144 901

 

 

 

Szybki kontakt :

 

  • Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.
  • Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UKS SP5 Swarek Swarzędz z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy os. Mielżyńskiego 3a | NIP: 7773186045
  • Podstawa przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Odpowiedź na zapytanie może zawierać informacje handlowe.
  • Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych, a także podmioty wspierające administratora danych w procesie administracji usług (firmy świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne).
  • Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celu jakim jest odpowiedź na złożone zapytanie, tj. maksymalnie przez okres 6 miesięcy.
  • Uprawnienia osób fizycznych: ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem mailowym klub@swarek.com.pl. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Informacje dodatkowe: Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

 

Jak dojechać :