21 czerwca 2024

UKS SP5 SWAREK SWARZĘDZ

KLUB HOKEJA NA TRAWIE

Zarząd

 Prezes :

Robert Rymer

klub@swarek.com.pl

V-ce prezes :

Renata Solnica

renata.solnica@swarek.com.pl

Sekretarz:

Natalia Noculak

Skarbnik:

Andrzej Zawadka

Członek zarządu :

Jacek Wawrzyniak

Członek zarządu :

Anna Kiełpińska

Członek zarządu :

Marek Narożny

Kadencja będzie trwała zgodnie ze statutem 4 lata (2022-2026)

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

• Przewodniczący: Małgorzata Szwandke
• Sekretarz: Karolina Krzyżaniak
• Członek: Izabela Kaczmarek
• Członek: Alicja Śmigielska

Kadencja będzie trwała zgodnie ze statutem 4 lata (2022-2026)