21 czerwca 2024

UKS SP5 SWAREK SWARZĘDZ

KLUB HOKEJA NA TRAWIE

Drużyny

Seniorki

Juniorki

Juniorki młodsze

Junior młodszy

                U - 14

                  Młodzik

    Kadeci

    Skrzaty


ZAŁOŻENIA SZKOLENIOWE DLA NASZYCH GRUP 

 

1. GRUPY SKRZATÓW (najmłodsi)

Założenia ogólne dla wszystkich grup Skrzatów:

Każdy trening poprzedzony rozgrzewką. Nauczenie podstawowych zasad funkcjonowania podczas treningu i dbania o sprzęt. Utrwalanie zawodników w przekonaniu, że każdy z nich jest częścią drużyny i każdy jest odpowiedzialny za drużynę („jeden za wszystkich wszyscy za jednego”). Zawodnicy muszą sobie pomagać, mogą na siebie liczyć, współpraca buduje.
Procentowy rozkład zajęć: podstawowe umiejętności 60%, umiejętności poruszania się 20%, gra 20%.

1.1. Skrzaty B
·         6 lat i młodsi
·         Treningi: 1 x tydzień

Kierunek oddziaływania: aktywizacja ruchowa, zachęcenie do uprawiania sportu, zainteresowanie hokejem. Treningi prowadzone w formie najróżniejszych gier i zabaw ruchowych, niekoniecznie związanymi z hokejem na trawie.
Czas trwania do 60 min., 1 x tydzień

1.2. Skrzaty A
·         7 i 8 lat
·         treningi: 1 x tydzień

Kierunek oddziaływania: rozgrzewka oparta na zabawach, prosta technika idywidualna, kształtowanie gibkości, koordynacja ruchowa, prowadzenie piłki bez przeciwnika, podania w miejscu, strzały w miejscu, podania szerokim uchwytem kija, slalomy, wyścigi rzędów, wyjaśnienie i pokazanie różnicy podczas przyjęcia piłki w pozycji otwartej (statycznie, nogi skierowane w stronę bramki przeciwnika), zamkniętej(statycznie), przyjęcia backhandem i forhandem odbiór piłki forhandem.
Czas trwania do 75 min., 1 x tydzień

2. GRUPY KADETÓW

·         8 -10 lat
·         treningi: 2 x tydzień

Kierunek oddziaływania: rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej, rozwijanie techniki indywidualnej poprzez ćwiczenia, gry i zabawy, kształtowanie gibkości, pojawianie się najprostrzej taktyki, doskonalenie przyjęć i podań piłki, wprowadzenie podania krawędzią backhandu przesuwając kij po podłożu, wprowadzanie drabinki koordynacyjnej, operowanie terminami „pozycja otwarta”, pozycja zamknięta”, „lewy bark”. Podania w biegu, strzały na bramkę, pchniecia na bramkę, uderzenia z szerokim uchwytem na bramkę. Treningi prowadzone w dalszym ciągu w formie gier i zabaw.
Czas trwania: 75 min., 2 x tydzień

3. GRUPY DZIEWCZĄT

3.1. Młodziczki
·         roczniki: 10 lat i więcej
·         treningi: 3 x tydzień

Kierunek oddziaływania: doskonalenie nabytych umiejętności, drabinki koordynacyjne w najróżniejszej formie, treningi koordynacji przestrzennej w małych i dużych grupach, przyjęcie piłki w pozycji otwartej i zamkniętej w ruchu, przyjęcia piłki w biegu, wyjścia na pozycje, zasady zachowania się w półkolu strzałowym, odbiór piłki „jab tackling”, współpraca w obronie, współpraca w ataku (rozwijanie umiejętności podstawowego działania grupowego), prosta taktyka, rozwijanie umiejętności działania indywidualnego, wprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała, kształtowanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, w tym wszystkim cały czas duży procent zabaw i gier.
Czas trwania: 90 min., 2 x tydzień

3.2. Juniorki Młodsze
·         roczniki: 13 lat i więcej
·         treningi: 3 x tydzień

Kierunek oddziaływania: rozwijanie umiejętności działania indywidualnego oraz podstawowego działania grupowego, kształtowanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, kształtowanie ogólnych zdolności motorycznych, zajęcia z wykorzystaniem sprzętu fitball, doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności, operowanie piłką podbitą, współpraca w obronie i w ataku, podanie sposobem niemieckim, strzały na bramkę backhandem po podłożu, kontrowanie po piłkę, kierunkowe przyjęcie piłki, przyjęcie z uniesieniem piłki, przyjęcia i podania piłki podbitej (aerials).
Czas trwania: 90 min., 2 x tydzień

4.     GRUPY CHŁOPCÓW

4.1. Młodzicy
·         roczniki: 10 lat i więcej
·         treningi: 2 x tydzień

Kierunek oddziaływania: doskonalenie nabytych umiejętności, drabinki koordynacyjne w najróżniejszej formie, treningi koordynacji przestrzennej w małych i dużych grupach, przyjęcie piłki w pozycji otwartej i zamkniętej w ruchu, przyjęcia piłki w biegu, wyjścia na pozycje, zasady zachowania się w półkolu strzałowym, odbiór piłki „jab tackling”, współpraca w obronie, współpraca w ataku (rozwijanie umiejętności podstawowego działania grupowego), prosta taktyka, rozwijanie umiejętności działania indywidualnego, wprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała, kształtowanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, w tym wszystkim cały czas duży procent zabaw i gier.
Czas trwania: 90 min., 2 x tydzień

4.2. Junior Młodszy
·         roczniki: 13 lat i więcej
·         treningi: 3 x tydzień

Kierunek działania: rozwijanie umiejętności działania indywidualnego oraz podstawowego działania grupowego, kształtowanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, kształtowanie ogólnych zdolności motorycznych, zajęcia z wykorzystaniem sprzętu fitball, trickboard, nauczanie zachowania indywidualnego i grupowego w defensywie i ofensywie, nauczanie umiejętności 3D, wyjścia po piłkę, przyjęcia kierunkowe, wykorzystywanie wolnego pola na boisku, wytłumaczenie roli i zadań sweepera, użycie większości sposobów strzałów, podań i przyjęć piłki, wprowadzenie pozycji półotwartej i półzamkniętej. Dominujące formy ćwiczeń: gra właściwa, gry szkolne, fragmenty gry, forma zadaniowa, forma ścisła.
Czas trwania: 90 min., 3 x tydzieńEwaluacja jakości zajęć

Aby zapewnić jakość prowadzonych zajęć prowadzona będzie regularna ich ocena.
Kryteria oceny atrakcyjności zajęć:

  • liczba zapisanych na zajęcia uczestników
  • frekwencja
  •  informacja zwrotna od rodziców (w postaci ankiety)

Kryteria rozwoju sportowego dzieci:

  • dla grup starszych: 1-2 x na rundę testy sprawdzające umiejętności i postęp zawodnika np: ,,Rabo Skills Challenges"
  • dla Skrzatów: ocena zaangażowania w wykonywaniu ćwiczeń, postępów w sprawności fizycznej oraz umiejętności pracy w grupie