21 czerwca 2024

UKS SP5 SWAREK SWARZĘDZ

KLUB HOKEJA NA TRAWIE

O klubie

Celem działalności naszego klubu jest rozpalanie w dzieciach zamiłowania do sportu i ruchu od najmłodszych lat. Chcemy, aby nasi podopieczni rozbudzili w sobie pasję, budowali poczucie własnej wartości, uczyli się pracować w zespole, a przede wszystkim świetnie się bawili.

Pracujemy nad rozwojem dzieci od 6 roku życia. Duża rozpiętość wieku przekłada się na różną charakterystykę rozwojową dziecka. Podczas naszych zajęć dostosowujemy cele i założenia szkoleniowe do poszczególnych grup wiekowych. W przypadku dzieci młodszych koncentrujemy się na rozwoju ogólnej sprawności fizycznej, w niewielkim stopniu na zajęciach wplatających grę w hokeja. Im dzieci starsze, tym bardziej koncentrujemy się na technice i taktyce.

Każdy z trenerów, to wykwalifikowany specjalista doskonale znający specyfikę pracy z dziećmi. W każdej grupie, trenerzy stosują różne formy i metody treningowe odpowiednio dostosowując je do wieku i poziomu naszych maluchów.

W naszym Klubie kładziony jest duży nacisk na rozwój umiejętności a nie uzyskiwanie dobrego wyniku samego w sobie. Wytwarzamy klimat motywacyjny zorientowany na poprawianie samego siebie. Akceptujemy błędy, jako część nauki.

                           

BO SPORT TO NASZA PASJA