Nowe boisko do hokeja przy SP 5

4 kwietnia burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę ze zwycięzcą przetargu na budowę boiska sportowego do hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Wykonawcą tej inwestycji została firma MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o. o. z siedzibą Poznań/Czapury. Koszt to blisko 1,156 ml zł. Boisko ma być gotowe w połowie lata.

Powierzchnia projektowanego boiska na nawierzchnią ze sztucznej trawy to prostokąt o wymiarach 42x56 m z pasem ochronnym szerokości 2m wzdłuż linii bocznych boiska oraz 3m od strony bramek, co daje wymiar pola do gry w hokeja o wymiarach 38x50m.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- boiska do gry w hokeja o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 42x56 m;

- utwardzonej opaski wokół boiska z kostki betonowej;

- drenażu boiska;

- montażu bramek;

- montażu piłkochwytów;

- montażu trybuny;

- montażu ogrodzenia wokół boiska;

- demontażu istniejącego oświetlenia na terenie planowanego boiska oraz montaż nowego oświetlenia;

- montażu tabliczek informacyjnych o zakazie wprowadzania zwierząt na teren boiska.