W dniu 13.06.2019 na stronie PZHT zostały opublikowane zaktualizowane przepisy gry na otwartych boiskach (stan na 10.06.2019 r.). Dokument został opracowany i przetłumaczony przez Tatianę Chojnacką oraz Marcina Grochala. Umieszczamy go również do ściągnięcia w zakładce "Pobierz" i zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami.

 

 

 

Zmiany przepisów : 

FIH zdecydował się wprowadzić standardowy format meczu w postaci czterech kwart. Mecze międzynarodowe rozgrywane są w kwartach już od kilku lat i uznano, że większa spójności formatów meczowych zostanie osiągnięta poprzez prowadzenie wszystkich meczów w formacie kwart. Podobnie jak w meczach międzynarodowych czas jest zatrzymywany pomiędzy przyznaniem i wykonaniem karnego rzutu rożnego. W odróżnieniu od meczów międzynarodowych czas nie jest zatrzymywany po zdobyciu bramki, jako że ten wymóg został wprowadzony tylko na potrzeby powtórek telewizyjnych.

Od 1 września wprowadza się również obowiązkowy eksperyment w postaci wykreślenia możliwości grania zawodnikiem z przywilejami bramkarskimi.

Drużyny maja teraz dwie możliwości: granie z bramkarzem w pełnym sprzęcie ochronnym składającym się co najmniej z kasku, parkanów i wykopów, z możliwością noszenia rękawic i innego sprzętu ochronnego lub grają tylko zawodnikami pola. Jakakolwiek zmiana pomiędzy tymi dwoma opcjami jest traktowana jako zmiana. Obowiązkowy eksperyment prowadzi do zmian w wielu innych przepisach, ponieważ wariant gry z zawodnikiem z przywilejami bramkarskimi zostaje wykreślony. Wyjaśnienie, jak traktować rzuty wolne dla ataku w obszarze 5m od półkola, zostało zmienione w Przepisie 13.2.f.

Wyjaśnienie, jak traktować rzuty wolne dla napastników w pobliżu półkola, zostało zmienione w Przepisie 13.2.f.

Zostało jasno sprecyzowane, że zawodnicy inni niż wykonujący rzut wolny muszą znajdować się najmniej 5m od piłki, włączając w to obszar półkola. Jeśli jednak napastnik zdecyduje się na natychmiastowe wykonanie rzutu wolnego, obrońcy, którzy są w półkolu w obszarze mniejszym niż 5m od piłki, mogą
podążać za napastnikiem, jeśli są wewnątrz półkola. Podobnie jak w hokeju halowym obrońca może teraz wykonywać rzut wolny przyznany w półkolu w dowolnym miejscu w półkolu lub do 15m od linii końcowej w linii wystąpienia przewinienia, równolegle do linii bocznej.

Przepis 13.6, który opisywał zakończenie karnego rzutu rożnego dla potrzeb zmiany i końca czasu, został usunięty.

Przepis mówiący, że karny rzut rożny jest zakończony, gdy piłka wyjdzie poza półkole po raz drugi, został usunięty.

Inne zmiany w przepisach są raczej kosmetyczne.

Podobnie wszystkie inne zmiany w tej edycji przepisów są wyjaśnieniami istniejących przepisów.

Stosowanie przepisów

Komisja Przepisów FIH w dalszym ciągu jest zaniepokojona tym, że niektóre przepisy nie są konsekwentnie stosowane.

Przepis 7.4.c: piłka umyślnie wybita za linię końcową przez obrońcę, kiedy niezdobyty jest gol. Jeśli jest oczywistym, że zagranie obrońcy jest umyślne, sędzia powinien przyznać karny rzut rożny.

3
Przepis 9.10: zawodnik nie może zbliżać się na 5m do przeciwnika przyjmującego opadającą uniesioną piłkę, dopóki nie zostanie ona przyjęta, będzie pod kontrolą i na ziemi. W przypadku, gdy nie jest jasne, kto jest przyjmującym, drużyna, która uniosła piłkę, musi pozwolić przeciwnikom na jej przyjęcie.
Przepis 9.2: zastawianie. Sędziowie powinni bardziej zdecydowanie karać przypadki zastawiania piłki kijem. Powinni również zwrócić uwagę na obrońców, którzy, przez popychanie lub opieranie się na przeciwniku, powodują utratę piłki.
Przepis 13.2.a: stacjonarny rzut wolny. Sędziowie są czasem niewystarczająco konsekwentni w egzekwowaniu zatrzymania piłki przy rozegraniu piłki z rzutu wolnego,
nawet na bardzo krótki moment, zwłaszcza w przypadku auto-zagrania.